top of page
MARKETING

V mnoha myslích i společnostech je pojetí marketingu zjednodušováno do nejviditelnější části, kterou je reklama a PR. Je třeba zásadně připomenout, že tím dochází k neúplné a nesprávné interpretaci pojmu a následně častým rozpačitým a slabým výsledkům celého procesu pozicování produktů či nabídek.


Především je nutné zdůraznit, že Marketing je manažerský proces řízení, jehož výsledkem je předvídání, poznání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem, zajišťujícím splnění cílů firmy. Marketing je proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout takové směny, která uspokojí požadavky zákazníků a dodavatele. Výroba sama o sobě nevytváří zisk, ten pochází až z úspěšného prodeje zboží či služeb.


Reklama a Public relations (PR) jsou pak dílčí součásti marketingu, které mají za cíl:
- komunikovat produkty vůči stávajícímu a potenciálnímu zákazníkovi
- komunikovat firmu poskytovatele služby či dodavatele produktu vůči stávajícímu

   a  potenciálnímu zákazníkovi
- vytvářet překlenovací most pro úspěšný prodej

Komunikace je podmínkou úspěchu

 

     My Vám s ní pomůžeme

bottom of page